INSTÄLLT: Föreläsning: Hur skapades vetenskaplig auktoritet?

Tid

tor 22.2.2018 18.00–19.30

OBS! Föreläsningen inställd p.g.a. sjukdomsfall!

Hur skapades vetenskaplig auktoritet i offentligheten vid tiden för Åbo Akademis tillkomst?

Under jämna veckors torsdagar, kl. 18–19.30, står fakulteten för humaniora, psykologi och teologi för tankeväckande föreläsningar och diskussionstillfällen på Åbo stadsbibliotek. Med hjälp av egna och inbjudna krafter bjuder man på en mångfald av infallsvinklar till vetenskap och kultur i en föränderlig värld.

Torsdag 22.2 i ämnet litteraturvetenskap föreläser Pia Maria Ahlbäck under rubriken Alma Söderhjelm, Severin Johansson och den vetenskapliga auktoriteten som offentligt projekt.

Hur skapades vetenskaplig auktoritet i offentligheten vid tiden för Åbo Akademis tillkomst? Hur byggde vetenskapsidkarna upp sitt anseende i den stora publikens ögon och utanför de strikt akademiska sammanhangen? I föreläsningen tar jag upp Finlands första kvinnliga professor Alma Söderhjelm och professorn i matematik och tillika Akademins rektor Severin Johansson och deras verksamhet i den samtida offentligheten.

Kunskap och kultur i en föränderlig värld är en studia generalia -föreläsningsserie som arrangeras för att uppmärksamma Åbo Akademis 100-årsjubileum.

Alla evenemang