Föreläsning: Arroganta landsförrädare, grisar och fjollor

Föreläsning: Arroganta landsförrädare, grisar och fjollor

Tankeväckande föreläsningar och diskussioner erbjuds i föreläsningsserien Kunskap och kultur i en föränderlig värld. Föreläsningsserie ordnas i Åbo stadsbibliotek jämna veckors torsdagar under våren 2018, som en led i firandet av Åbo Akademis 100-årsjubileum. Arrangör är fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Föreläsningarna ordnas i Åbo stadsbiblioteks Studio, kl. 18.00.

Torsdagen den 5 april står minoritetsforskning och religionsvetenskap i tur med föreläsnings både på svenska och finska:

Karin Sandell: Arroganta landsförrädare, grisar och fjollor

Näthatet mot det svenska i Finland är känsloladdat och fyllt av metaforer och historiska paralleller. Hur görs näthat? Hur uttrycks det och vad förmedlas genom diskussionerna på internet?

Niko Pyrhönen, Helsingfors universitet: Kansallismielisten tarinoiden kaaret uudesta vanhaan mediaan

Yhä useammassa paikassa maailmaa erilaiset vastamediat pyrkivät tuottamaan ulossulkevia tarinoita kansallisesta identiteetistä. Ilman journalististen standardien pidäkkeitä, nämä ”vaihtoehtoisiksi medioiksi” itseään kutsuvat ”uutislähteet” uudelleentulkitsevat valtavirtamedian uutisvirtaa seuraajilleen mieleisillä, ksenofobisilla tavoilla. Suuri haaste on siiinä, että vaikka perinteisen median faktantarkastus toiselta paljastaa poskettomimmat kohut, se myös takaa liukuhihnalta tuotuille skandaaleille pysyvän näkyvyyden julkisessa keskustelussa.

Alla evenemang