Skriv här det du söker efter!

Flyktiga möten – ett etnologiskt perspektiv på fågelskådning

Fågelskådning är en fritidssysselsättning som har ökat i popularitet i Sverige under de senaste decennierna. Med hjälp av kikare, fälthandböcker, kameror och smartphones fokuserar dagens fågelskådare på att titta och lyssna på vilda fåglar.

Hur kommer det sig att sätten att skåda fåglar ser ut som de gör? Vad kan de berätta om människans relationer till naturen och dess icke-mänskliga invånare?

Etnologen Elin Lundquist har undersökt fågelskådning och håller ett föredrag om fågelskådares engagemang för fåglar och om den kunskapsgemenskap som vuxit fram kring fritidsintresset.

Tid: 1.2.2019 kl. 13–15.
Plats: aud. Källan, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo.

Elin Lundquist är fil dr. i etnologi och verksam vid Stockholms universitet. Hon har ett särskilt intresse för människans relationer till djur och natur, liksom för hur kunskap etableras. I avhandlingen Flyktiga möten (2018) undersöker hon kunskapsgemenskapen kring fritidsintresset fågelskådning.

Evenemanget är öppet för alla intresserade.

Alla evenemang