Skriv här det du söker efter!

Finlands skärgårdsting: Välmående människor – från insjö till utskär

Finlands skärgårdsting: Välmående människor – från insjö till utskär

Finlands skärgårdsting: Välmående människor – från insjö till utskär

Välkommen till Åbo 4–5 december 2023!

Finlands skärgårdsting är avslutningsseminarium för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Samtidigt firar vi grundandet av ett landsomfattande skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå. Programmet inkluderar både finländska och internationella föredragshållare och skärgårdsexperter, men fast bosatta i landets alla skärgårdsområden står i fokus. Skärgårdstinget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. För deltagande i kvällsfesten, samt resor och logi betalar man själv. Evenemanget går på finska och svenska, med engelska inslag – stora delar simultantolkas svenska/finska/svenska.

Länk till anmälan.
Sista anmälningsdag är 1.11.2023 (men anmälningsblanketten är öppen till 10.11.2023, ännu hinner du!).

Arrangör: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, temanätverket Habitability. Har du frågor? Kontakta skargard@abo.fi.

Program

Måndag 4.12
Plats: Auditorium Armfelt, Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2

Kl. 12 Registreringen öppnar i Arkens aula.

13.00 Skärgårdstinget öppnas
– Åbo Akademis hälsning, rektor Mikael Lindfelt
– Varför ett skärgårdsnätverk? 
Bakgrund
Aktörerna bakom projektet Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden.
– Skärgårdens röst: Bottenviken, Kvarken och Saimen

14.15 Kaffepaus

15.00 Seminarieprogrammet fortsätter
– Varför skärgården? Riksdagsledamot från Rimito Pauli Aalto-Setälä, vice ordförande i Skärgårdsdelegationen. (talet på finska, simultantolkas till svenska)
– Skärgårdens röst: Finska viken och Päijänne
– Why do we need an inhabited archipelago? Laurie Brinkow, Assistant professor in Island Studies, University of Prince Edward Island & Godfrey Baldacchino, Professor in Sociology, University of Malta.

17.00 Första seminariedagen avslutas

Kl. 18.30: Kvällsfest
Plats: Kåren, Tavastgatan 22, Åbo.
Festtalare minister Christoffer Taxell
Kvällsfesten kostar 50 euro, betalas i samband med anmälan till seminariet. I priset ingår välkomstskål, samt trerätters middag. Matdryck betalar var och en själv.

Tisdag 5.12
Plats: Auditorium Armfelt, Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2
9.00 Dagen inleds
– Skärgård och säkerhet. Strategichef Ari Evwaraye, inrikesministeriets avdelning för strategisk ledning och utveckling. (talet på svenska, simultantolkas till finska)
– Skärgårdens röst: Skärgårdshavet och Åland

10.15 Kaffepaus

10.45 Seminariedagen fortsätter
– Konceptet bobarhetChristian Pleijel
– Delområde 7: Välmående människor
– Ja, man måste kunna bo här också! Linnéa Henriksson, universitetslektor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi.
– Skärgårdsnätverkets framtid. Deltagare bl.a. Elina Auri, generalsekreterare vid Skärgårdsdelegationen, SANK och Nina Söderlund, Finlands öar – Suomen saaret.

13.00 Skärgårdstinget avslutas

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

Evenemanget är en del av seminarieserien Forum för skärgårdsforskning i samarbete med Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde.


Jenni Haukio.

 

Evenemangets beskyddare är republikens
presidents maka Jenni Haukio