Skriv här det du söker efter!

Europaforum

Europaforum

Tid

ons 25.8.2021–fre 27.8.2021

Europaforumet hålls för fjärde gången i Åbo den 25–27 augusti 2021. Under ledning av EU-politiker diskuteras bland annat informationspåverkan, rättsstaten, EU:s roll i att främja digitalisering och förändringar som pågår inom EU. Årets Europaforum ordnas som ett hybridevenemang.

Program för Europaforumet 2021

  • Onsdag 25.8.2021: Vetenskapsdagen. Universitetsledda diskussioner om bland annat artificiell intelligens, vacciner och informationspåverkan.
  • Torsdag 26.8.2021: Ekonomidagen. Programmet inkluderar bland annat ett ekonomiskt seminarium och European Ambassadors Forum.
  • Fredag 27.8.2021: Politikdagen. Programmet inkluderar bland annat statsministerns tal, offentligt hörande av riskdagens stora utskott samt ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium. Teman som behandlas är exempelvis EU:s transatlantiska relationer och relationerna med Kina och Ryssland.

Utförligare program uppdateras på evenemangets webbsida: https://europeforum.fi/sv/europe-forum/

Årets Europaforum i augusti går av stapeln på fyra platser: foajén till Åbo stadsteater, hotellet Radisson Blu Marina Palace, ämbetshuset i Åbo och Europaforumets virtuella evenemangsplattform.

Som i fjol sker fysiskt deltagande med inbjudan. Allt program sänds som tidigare år på webben. Det är möjligt att skicka in frågor och kommentarer till live-evenemangen via evenemangsplattformens chatt. Diskussionerna spelas in och läggs senare upp på bland annat YouTube.

Evenemanget planeras och genomförs med hänsyn till gällande myndighetsanvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. Europaforumet förbinder sig även att följa principerna för ansvarsfulla evenemang enligt Clean & Safe Turku.

Alla evenemang