Skriv här det du söker efter!

webinarium

webinarium

Edvard Westermarck webinarium 23.10.2023

Under hösten kommer Åbo Akademis bibliotek ordna en serie webinarier gällande forskning kring Edvard Westermarck. Webinarierna är öppna för alla intresserade. Välkommen med!

Under webinarierna kommer olika aspekter av Westermarcks forskning presenteras från flera olika vinklar. Talarna kommer från olika universitet i Finland och utomlands, och bidrar alla med egna forskningsområden inom olika ämnen.

Talarna under detta webinarium är:

Kirsti Suolinna – Westermarck and Malinowski – Friendship and Competition During a Scientific Paradigm Shift
Former Senior Lecturer, Sociology, Åbo Akademi University, Finland

JP Roos – Westermarck vs. Durkheim – How Being Right Doesn’t Give any Points in Sociology
Professor Emeritus, Social Politics, University of Helsinki, Finland

Olli Lagerspetz – Edward Westermarck’s ’Rehabilitation’ in Domestic and International Debates
Senior Lecturer, Philosophy, Åbo Akademi University, Finland

Liisa Granbom-Herranen – Edward Westermarck’s Contribution to Paremiology, Research of Proverbs
Associate Professor, Study of Cultures, University of Turku, Finland

Deadline för registrering är en vecka innan webinariet. Du får länken till Zoom-webinariet skickad till dig då du fyllt i registreringsformuläret. Registreringsformuläret, och även mer information om webinarierna, hittar du under länken till höger.