Skriv här det du söker efter!

webinarium

webinarium

Edvard Westermarck webinarium 20.11.2023

Under hösten kommer Åbo Akademis bibliotek ordna en serie webinarier gällande forskning kring Edvard Westermarck. Webinarierna är öppna för alla intresserade. Välkommen med!

Under webinarierna kommer olika aspekter av Westermarcks forskning presenteras från flera olika vinklar. Talarna kommer från olika universitet i Finland och utomlands, och bidrar alla med egna forskningsområden inom olika ämnen.

Talarna under detta webinarium är:

Mokhtar El-Harras – The Multiple Dimensions of the Researcher-Informant Relationships – The Case of E. Westermarck and A. El-Bakkali
Professor Emeritus, Sociology, Mohammed V University, Morocco

Marie-Sofie Lundström – Edvard Westermarck’s Photographs – Art Historical Perspectives
Professor, Art history, Åbo Akademi University, Finland

Eva Evers Rosander – Hiding the Bride and Other Marriage Ceremonies in Morocco – A Retrospect in Memory of Edvard Westermarck
Associate Professor, Social Anthropology, Stockholm University; Former Senior Research Fellow, Social Anthropology, Nordic Africa Institute, Sweden

Camilla Kronqvist – Two Moralities? Westermarck’s Retributive Emotions
University Lecturer, Philosophy, Åbo Akademi University, Finland

Deadline för registrering är en vecka innan webinariet. Du får länken till Zoom-webinariet skickad till dig då du fyllt i registreringsformuläret. Registreringsformuläret, och även mer information om webinarierna, hittar du under länken till höger.