Skriv här det du söker efter!

Doktorspromotion

Doktorspromotion

I promotionen promoveras personer som disputerat för doktorsgraden vid akademin.

Fakulteterna promoverar därtill 13 personer till hedersdoktorer p.g.a. gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Personer som disputerat vid Åbo Akademi för 50 år sedan promoveras till jubeldoktorer.

Promotionsfestligheterna inleds i Konserthuset i Åbo den 20 maj kl. 12.00. Festligheterna i Konserthuset kommer även att direktsändas över nätet.

Läs mera om promotionstraditionen.

Alla evenemang