Skriv här det du söker efter!

Djur som bioteknologi

Docent Kristofer Hansson, Lunds universitet, håller en gästföreläsning om ”Djur som bioteknologi”. Det finns en lång historia av att använda sig av djur inom medicinen. Det handlar både om att använda djur som donator och som försöksdjur. Med den moderna bioteknologin har djurens celler, vävnader och organ kommit att bli än mer eftertraktade. Samtidigt utmanar dessa förändringar våra kulturella gränser mellan människa och djur. Blir man mer djurisk om man transplanteras med ett grishjärta? Vad händer med vår syn på försöksråttorna när de får mänskliga sjukdomar?

Docent Kristofer Hansson arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds univiersitet.

Alla evenemang