Skriv här det du söker efter!

Disputation i vårdvetenskap

Disputation i vårdvetenskap

Tid

tor 17.6.2021 12.15–16.00

HvM Monika Koskinen disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i vårdvetenskap har titeln Hälsans tomrum – en hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan.

Opponent är professor Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet, Sverige och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.

Alla evenemang