Skriv här det du söker efter!

Disputation i vårdvetenskap

Disputation i vårdvetenskap

Master i profesjonsetikk og diakoni Grethe Bjerga disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i vårdvetenskap har titeln Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket.

Opponent är professor Margareta Asp, Mälardalens högskola, Sverige, och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Alla evenemang