Disputation i vårdvetenskap

Disputation i vårdvetenskap

Gun-Britt Lejonqvist disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen i vårdvetenskap har titeln Clinical competence – the core of nursing education.

Opponent är professor Annica Kihlgren, Örebro universitet, Sverige och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Alla evenemang