Disputation i vårdvetenskap

Disputation i vårdvetenskap

Kari Kaldestad disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i vårdvetenskap har titeln Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet.

Opponent är professor Kirsti-Iren SkovdahlHøgskolen i Sørøst-Norge, Norge och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Alla evenemang