Skriv här det du söker efter!

Disputation i vårdvetenskap

Disputation i vårdvetenskap

PM Emilia Viklund disputerar i vårdvetenskap med avhandlingen Ageing online: Promoting older persons’ subjective wellbeing in a digital everyday life.

Opponent är professor Helle Wijk, Göteborgs universitet, Sverige och kustos är docent Anna Forsman, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras ungefär en vecka innan evenemanget.