Skriv här det du söker efter!

Disputation i vårdvetenskap

Disputation i vårdvetenskap

HvM Tina Söderbacka disputerar i vårdvetenskap med avhandlingen Vitality, health, and work. The older person’s vitality sources.

Opponent är docent Jari Kylmä, Tammerfors universitet och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.