Disputation i utvecklingspsykologi

Disputation i utvecklingspsykologi

PM Patrik Söderberg disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i utvecklingspsykologi har titeln Not only bad luck: Studies on peer victimization and social exclusion from a multilevel perspective.

Opponent är professor Thomas P. Gumpel, Hebrew University, Israel och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Alla evenemang