Skriv här det du söker efter!

Disputation i utvecklingspsykologi

Disputation i utvecklingspsykologi

M.A. Jalal Khademi disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i utvecklingspsykologi har titeln Aspects of Mental Health in Adolescents and Female Prisoners in Present-Day Iran.

Opponent är professor emerita Helen Cowie, University of Surrey, Storbritannien och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Alla evenemang