Skriv här det du söker efter!

Disputation i utvecklingspsykologi

Disputation i utvecklingspsykologi

PM Hateem Al Khuja disputerar i utvecklingspsykologi med avhandlingen A Cross-cultural Examination of the Relationship between Intercultural Competence, Private Self-awareness, and Well-being: Evidence from Syrians in Germany and Arabic-speaking Immigrants in Finland.

Opponent är professor Jane L. Ireland, University of Central Lancashire, Storbritannien och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ungefär en vecka innan evenemanget.