Skriv här det du söker efter!

Disputation i trä- och papperskemi

Disputation i trä- och papperskemi

M.Sc. Wenyang Xu disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i trä- och papperskemi har titeln Three-dimensional printing of wood-derived biopolymers towards biomedical applications.

Som opponent fungerar professor Runcang Sun, Beijing Forestry University, Kina och kustos är professor Stefan Willför, Åbo Akademi.

Alla evenemang