Skriv här det du söker efter!

Disputation i teologisk etik med religionsfilosofi

Disputation i teologisk etik med religionsfilosofi

TK Andreas Holmberg disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teologisk etik med religionsfilosofi har titeln Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan.

Opponent är lektor Marlene Ringgaard Lorensen, Köpenhamns universitet, Danmark och kustos är biträdande professor Pamela Slotte, Åbo Akademi.

Alla evenemang