Skriv här det du söker efter!

Disputation i teologisk etik med religionsfilosofi

Disputation i teologisk etik med religionsfilosofi

TK Anne Sörman disputerar i teologisk etik med religionsfilosofi med avhandlingen Mellan vinge och kropp. En litterärkritisk, religionsfilosofisk och feministisk undersökning av fem bibliska berättelser om kvinnor som utsätts för, bevittnar eller utövar våld.

Opponent är professor Elina Vuola, Helsingfors universitet och kustos är professor Björn Vikström, Åbo Akademi.

Alla evenemang