Skriv här det du söker efter!

Disputation i teologisk etik med religionsfilosofi

Disputation i teologisk etik med religionsfilosofi

Tid

tis 6.10.2020 18.15–22.00

TM Laura Hellsten disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teologisk etik med religionsfilosofi har titeln Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.

Opponent är professor Veli-Matti Kärkkäinen, Fuller Theological Seminary, USA, och kustos är professor Mikael Lindfelt, Åbo Akademi.

Alla evenemang