Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

MSc Imane Hachemi disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik har titeln Catalytic transformation of algae, tall-oil fatty acids and triglycerides to renewable fuels and chemicals.

Opponent är professor Anker Degn Jensen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark och kustos är professor Dmitry Murzin, Åbo Akademi.

Alla evenemang