Skriv här det du söker efter!

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Tid

fre 1.10.2021 13.15–17.00

M.Sc. (Tech.) Xiaojia Lu disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik har titeln Reductive catalytic depolymerization of industrial lignin and hemicellulose – process development and intensification.

Opponenter är professor Ange Nzihou, RAPSODEE Research Center, IMT Mines Albi-Carmaux – Ecole Mines-Télécom, Frankrike och professor Ulla Lassi, Uleåborgs universitet och kustos är professor Henrik Grénman, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.

Alla evenemang