Skriv här det du söker efter!

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Tid

fre 9.7.2021 13.15–17.00

M.Sc. (Tech.) Wander Pérez Sena disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik har titeln Monomers from vegetable oil feedstock: kinetics, catalysis and thermal risk.

Opponenter är professor Riitta Keiski, Uleåborgs universitet och professor Laurent Falk, Université Lorraine, Frankrike och kustos är akademiprofessor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Alla evenemang