Skriv här det du söker efter!

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Tid

fre 21.5.2021 13.15–17.00

M.Sc. (Tech.) Ramakrishna Jogi disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik har titeln Green Aviation Fuel Hydrocarbons from Lignocellulosic Biomass via Hydrothermal Liquefaction.

Opponent är professor Knut Irgum, Umeå universitet, Sverige och kustos är professor Jyri-Pekka Mikkola, Åbo Akademi.

Alla evenemang