Skriv här det du söker efter!

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

M.Sc. Lidia Godina disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik har titeln Aqueous-phase reforming of renewable polyols for sustainable hydrogen production.

Opponent är professor Sébastien Paul, École Centrale de Lille, Frankrike och kustos är professor Dmitry Murzin, Åbo Akademi.

Alla evenemang