Skriv här det du söker efter!

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

Disputation i teknisk kemi och reaktionsteknik

M.Sc. Andrea Pérez Nebreda disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik har titeln Valuable monomers and oligomers from hemicelluloses.

Opponent är professor Rüdiger Lange, Technische Universität Dresden, Tyskland och kustos är biträdande professor Henrik Grénman, Åbo Akademi.

Alla evenemang