Disputation i svenska språket

Disputation i svenska språket

FM Claus Kruchov Madsen disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i svenska språket har titeln Det udstraktes poetik – Læsestrategier til det skandinaviske langdigt.

Opponent är professor emeritus Andreas Gisle Lombnæs, Høgskolen i Agder, Norge och kustos är professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi.

Alla evenemang