Skriv här det du söker efter!

Disputation i svenska språket

Disputation i svenska språket

FM Sarah Wikner disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i svenska språket har titeln Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation.

Opponent är professor Catrin Norrby, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi.

Alla evenemang