Skriv här det du söker efter!

Disputation i statskunskap

Disputation i statskunskap

PM Janette Huttunen disputerar i statskunskap med avhandlingen Young people, democracy and political participation – Four perspectives on younger citizens’ democratic engagement in Finland.

Opponent är professor Laura Morales, Sciences Po (Paris Institute of Political Studies), Frankrike och kustos är docent Henrik Serup Christensen, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.

Alla evenemang