Skriv här det du söker efter!

Disputation i statskunskap

Disputation i statskunskap

PM Fredrik Malmberg disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i statskunskap har titeln The Rotting Fish? Institutional Trust, Dysfunctional Contexts, and Corruption Tolerance.

Opponent är docent Susanne Wallman-Lundåsen, Linköpings universitet, Sverige, och kustos är professor Carsten Anckar, Åbo Akademi.

Alla evenemang