Skriv här det du söker efter!

Disputation i specialpedagogik

Disputation i specialpedagogik

PeL Britta Hannus-Gullmets disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i specialpedagogik har titeln Scaffolding writing – four children explore written language with auditory feedback from speech synthesis.

Opponent är professor Siv Fischbein, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Kristina Ström, Åbo Akademi.

Alla evenemang