Skriv här det du söker efter!

Disputation i specialpedagogik

Disputation i specialpedagogik

PeM Eva Staffans disputerar i specialpedagogik med avhandlingen Joint mission or mission impossible? Exploring Conditions for Itinerant Early Childhood Special Education Teachers’ Work.

Opponent är universitetslektor Gunilla Lindqvist, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Kristina Ström, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras ungefär en vecka innan evenemanget.