Skriv här det du söker efter!

Disputation i specialpedagogik

Disputation i specialpedagogik

Tid

fre 7.5.2021 13.15–17.00

PeM Heidi Hellstrand disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i specialpedagogik har titeln Early Numeracy Development: Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties.

Opponent är associate professor Dieter Baeyens, KU Leuven, Belgien och kustos är biträdande professor Johan Korhonen, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.

Alla evenemang