Skriv här det du söker efter!

Disputation i sociologi

Disputation i sociologi

PM Heidi Henriksson disputerar i sociologi med avhandlingen Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland.

Opponent är professor Elina Lehtomäki, Uleåborgs universitet och kustos är professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.