Skriv här det du söker efter!

Disputation i sociologi

Disputation i sociologi

MA Karmo Kroos disputerar i sociologi med avhandlingen Irony as a Method of Neoclassical Sociology: Toward a Reconstruction of Iván Szelényi’s Methodology.

Opponent är professor Michael D. Kennedy, Watson Institute, Brown University, USA och kustos är professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi.