Disputation i socialpolitik

Disputation i socialpolitik

PM Camilla Härtull disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i socialpolitik har titeln Essays on income and income poverty of Swedish speakers and Finnish speakers in Finland.

Opponent är professor Markus Jäntti, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor Jan Saarela, Åbo Akademi.

Alla evenemang