Skriv här det du söker efter!

Disputation i socialpolitik

Disputation i socialpolitik

Tid

fre 29.1.2021 12.15–16.00

PM Marja Lindberg disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i socialpolitik har titeln Staying afloat. Studies on the subjective wellbeing and coping strategies of families with children in Finland.

Opponent är Olli Kangas, Åbo universitet, och kustos är professor Mikael Nygård, Åbo Akademi.

Alla evenemang