Skriv här det du söker efter!

Disputation i slöjdvetenskap

Disputation i slöjdvetenskap

FM Åsa Hjelm disputerar i slöjdvetenskap med avhandlingen Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete.

Opponent är professor Laila Belinda Fauske, OsloMet, Norge och kustos är professor Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi.