Skriv här det du söker efter!

Disputation i religionsvetenskap

Disputation i religionsvetenskap

Tid

fre 21.5.2021 13.15–17.00

FM Johnny Långstedt disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i religionsvetenskap har titeln Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment.

Opponent är PhD, Senior Lecturer Sharon Arieli, The Hebrew University of Jerusalem, Israel och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Alla evenemang