Skriv här det du söker efter!

Disputation i religionsvetenskap

Disputation i religionsvetenskap

Tid

fre 4.12.2020 13.15–17.00

FM Klas Wikström af Edholm disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i religionsvetenskap har titeln Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material.

Opponent är docent, forskare Torun Zachrisson, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.

Alla evenemang