Skriv här det du söker efter!

Disputation i redovisning

Disputation i redovisning

Tid

fre 19.2.2021 13.15–17.00

EM Anna Romberg disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i redovisning har titeln ”Is it not just common sense to do the right thing?” On corporate (mis)conduct, corporate governance and management control in a Nordic context.

Opponent är professor emeritus Karl-Erik Sveiby, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors och kustos är professor Matti Skoog, Åbo Akademi.

Alla evenemang