Skriv här det du söker efter!

Disputation i redovisning

Disputation i redovisning

FM Tomas Träskman disputerar i redovisning med avhandlingen Between movement and platform: exploring the sociomateriality of accountability in platform organization and its performative consequences.

Opponent är professor Jarmo Vakkuri, Tammerfors universitet och kustos är professor Matti Skoog, Åbo Akademi.