Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

MSc Francesco Pompedda disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln Training in Investigate Interviews of Children: Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality.

Opponent är professor Renate Volbert, Psychologische Hochschule Berlin, Tyskland och kustos är professor Pekka Santtila, Åbo Akademi.

Alla evenemang