Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

MSc Francesco Pompedda disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln Training in Investigate Interviews of Children: Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality.

Opponent är professor Renate Volbert, Psychologische Hochschule Berlin, Tyskland och kustos är professor Pekka Santtila, Åbo Akademi.

Klicka här för Åbo Akademis elektroniska doktorsavhandlingar i Doria.

Alla evenemang