Skriv här det du söker efter!

Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

Tid

fre 4.12.2020 09.15–13.00

M. Psych. Alessandro Tadei disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln FICSA: The Finnish Investigative Instrument of Child Sexual Abuse. Machine Learning Applied to Criminal Investigations.

Opponent är Associate Professor Steven Herman, University of Hawaii, USA, och kustos är biträdande professor Jan Antfolk, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.

Alla evenemang