Skriv här det du söker efter!

Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

PsM Patrizia Pezzoli disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln Genetic Vulnerability to Patterns of Interpersonal Victimization and Associated Psychiatric Comorbidity.

Opponent är professor Kimberly Saudino, Boston University, USA och kustos är biträdande professor Jan Antfolk, Åbo Akademi.

Alla evenemang