Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

PsM Otto Waris disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln Explorations into working memory: Functional architecture, relationships with personality, and training mechanisms.

Opponent är professor Tilo Strobach, Medical School Hamburg,Tyskland och kustos är professor Matti Laine, Åbo Akademi.

Alla evenemang