Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

FM Daniel Fellman disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln Verbal Working Memory Training in Health and Disease; Outcomes and Underlying Mechanisms.

Opponent är professor Elizabeth Stine-Morrow, University of Illinois, Beckman Institute, USA och kustos är professor Matti Laine, Åbo Akademi.

Alla evenemang