Disputation i psykologi

Disputation i psykologi

PsM Carina Saarela disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i psykologi har titeln Memory for Emotion-Laden Words in Normal Aging: Valence-Arousal Interactions and Neuroanatomical Correlates.

Opponent är Dr. Senior Researcher Grégoria Kalpouzos, Karolinska institutet, Sverige och kustos är docent Mira Karrasch, Åbo Akademi.

Alla evenemang